Het Jongerenwerk van Stichting Welzijn Bergen maakt contact met jongeren en probeert hen uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Dit bereiken wij door in gesprek te gaan met jongeren en samen met hen activiteiten te organiseren waarbij zij initiatief kunnen tonen en de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen.

Wij zijn o.a. op straat en in de verschillende jongerencentra van de gemeente Bergen te vinden. Ons werk is erg veelzijdig maar de rode draad hierin is te allen tijde de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de jeugd van Bergen. Onze diverse projecten richten zich dan ook op diverse aspecten van deze ontwikkeling zoals:

  • Helpen aanpakken van persoonlijke of sociale problemen
  • Vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding
  • Alternatieven bieden aan hanggroep jongeren
  • Bevorderen van actieve participatie in de samenleving
  • Stimuleren van talentontwikkeling
  • Helpen opbouwen van een sociaal netwerk
  • Het vinden van een toekomstperspectief

Jeugd de kans geven

Het Jongerenwerk is daarmee een instrument om (kwetsbare) jeugd de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen. Investeren in de jeugd is investeren in een gezonde samenleving!  

Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen werken wij samen met tal van organisaties en instellingen. Zo zijn wij ook onderdeel van het sociale team waardoor wij in contact staan met instellingen zoals de GGD, de GGZ en het maatschappelijk werk, maar ook regionale sportverenigingen, basisscholen en natuurlijk de gemeente Bergen.

Het jongerenwerk heeft een eigen website: www.jongerenwerkbuch.nl

Kijk ook bij Talent verkennen