SWB in cijfers

Stichting Welzijn Bergen is de overkoepelende welzijnsorganisatie, opgericht in 2002 na de fusie van de verschillende gemeentes tot de gemeente Bergen met 30.000 inwoners. Er zijn ongeveer 20 betaalde krachten, omgerekend zo'n 14 full-time banen, en maar liefst zo'n 472 vrijwilligers. In 2021 werden er 339 cliëntendossiers behandeld, 90 mantelzorgdossiers, zijn er 27 bezoeken aan scholen afgelegd, zijn 61 jongeren individueel begeleid, zijn er 1082 vervoersritten door vrijwilligers gedaan, 22  nieuwe maatjes gekoppeld, 1073 keer boodschappen gedaan en 620 keer administratieve ondersteuning verleend. Er zijn 695 maaltijden geserveerd. De PlusBus reed nauwelijks: slechts 8 keer, de huiskamers waren bijna het hele jaar gesloten. De jongerencentra werden 11601 keer bezocht. Werden er 4 keer 7000 Schakels verspreid door 126 vrijwilligers. Hadden de baliemedewerkers 3365 telefonische contacten en 420 baliecontacten. En nog veel meer, zie ons jaarverslag in de online versie. (bekijk 'm hier: https://indd.adobe.com/view/b7a7ef8c-b66c-4020-821d-39541875a286)

SWB is een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling

 

meer lezen
Ons laatste nieuws