Divers aanbod van diensten voor jong en oud

Welzijn Bergen biedt en ontwikkelt diverse diensten voor inwoners van alle leeftijden in onze gemeente. Een aantal diensten bestaat al lang en voorziet in een blijvende behoefte. Soms worden er nieuwe diensten ontwikkeld en verdwijnen er andere. Al naar gelang de behoefte die er op dat moment is.

Denk aan de PlusBus, steunpunt Eenzaamheid, Zomerkamp, de diverse huiskamers, sport en bewegen, maaltijdvoorzieningen etc. Het aanbod is dus wisselend en draait na het opstarten ervan, voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. 

Jongerenwerk en Volwassenenwerk zijn beide onderdeel van Stichting Welzijn Bergen. Het Jongerenwerk maakt contact met jongeren en probeert hen uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Volwassenenwerk biedt ondersteuning aan personen en organisaties om (met name) oudere volwassenen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en functioneren.

Het overzicht van alle diensten staat hieronder.