Eerste acties ingezet

In 2019 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met lokale vrijwilligers (maatschappelijk begeleiders en taalcoaches) over de inzet en ervaren problemen bij de ondersteuning van vluchtelingen/statushouders. In het bestuurlijk overleg met de wethouder is het invoegen van hun werkzaamheden onder het juridisch dak van Stichting Welzijn Bergen voorgesteld.

De mogelijkheden qua constructie en samenwerking tussen Vluchtelingenwerk (“Know-how”) en Stichting Welzijn Bergen (“Welzijn”) en natuurlijk het belang om zicht te houden op nieuwe statushouders en wie er behoefte heeft aan een maatschappelijk begeleider of taalcoach zijn opgestart. In 2020 zal deze samenwerking verder vorm gaan krijgen.

Ook is Stichting Welzijn Bergen in 2019 door de gemeente Bergen benaderd om mee te denken over de gewijzigde inburgeringswet vergunninghouders per 2021. Hierop moest in 2019 al voorgesorteerd worden en zijn de eerste acties ingezet. De gemeente Bergen ziet hierbij nadrukkelijk een intensievere rol van de welzijnsorganisatie Stichting Welzijn Bergen.

Contactpersoon bij Welzijn Bergen is Mireille Otto: m.otto@welzijnbergen.nl