Welzijnswerk in Bergen, de Egmonden en Schoorl

Het welzijnswerk is een onderdeel van de Stichting Welzijn Bergen. Wij bieden ondersteuning aan personen en organisaties om (met name) oudere volwassenen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en functioneren.

Voor wie?
Welzijnswerk richt zich op oudere volwassenen en/of hun organisaties en kwetsbare burgers

Wat doen we?
Om de kwaliteit van het bestaan van oudere volwassenen en kwetsbare burgers te verbeteren, biedt welzijnswerk verschillende diensten aan, zoals WonenPlus, huiskamerprojecten en cliëntondersteuning. Ook organiseren wij op diverse locaties activiteiten en cursussen.

De meest recente Activiteitenfolder staat op deze pagina.