Missie en visie

Missie
Wij zetten ons in voor een vitale samenleving. Wij zijn er voor inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben. We inspireren mensen om verantwoordelijkheid te nemen, elkaar te ontmoeten en zich voor elkaar in te zetten.

Visie
We inspireren mensen om verantwoordelijkheden te nemen, elkaar te ontmoeten en zich voor elkaar in te zetten met het doel de sociale vitaliteit in buurten en wijken te vergroten en zelfredzaamheid te bevorderen. Wonen in een gezonde en sociaal vitale omgeving kan het ontstaan van problemen op een later moment voorkomen. Wij zijn aanwezig in de buurten met accommodaties en professionals en werken samen met vrijwilligers. Uitgangspunt voor onze inzet is: een vrijwilliger als het kan, een professional als het moet. Wij coachen vrijwilligers bij hun inzet. Samen bouwen wij dagelijks aan een actueel beeld met betrekking tot de zichtbare en onzichtbare vraag van bewoners. De wijk en het woon- en leefgebied van de inwoners zijn ons uitgangspunt en we werken vraaggericht, samen met betrokkenen aan maatwerkoplossingen.

Onze kernwaarden

  • Dichtbij
  • Verbindend
  • Ondernemend
  • Deskundig
  • Betrouwbaar
  • Samenwerkend

Lees ook het magazine uit 2018: Wij zijn Welzijn