Wij zijn er voor alle inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben

Elke levensfase brengt nieuwe omstandigheden en situaties met zich mee en niet iedereen kan daar even makkelijk mee omgaan. Ons doel is mensen die daar kwetsbaar in zijn en wel wat hulp kunnen gebruiken te steunen om de regie in eigen hand te nemen. In die zin stimuleren we mensen in alle levensfasen, jong en oud, met het aanbieden van activiteiten: in groepsverband maar we doen dat ook op individueel niveau.

De contacten worden geïnitieerd en uitgevoerd door een team van professionals, samen met zo’n 450 vrijwilligers. Omdat onze vrijwilligers afkomstig zijn uit alle kernen van de gemeente Bergen hebben we met elkaar goed zicht op de ontwikkelingen en op wat er speelt in de wijken en buurten. Daarbij werken we vanuit tien laagdrempelige locaties in Bergen, Egmond, Schoorl en Uitgeest, die alle een eigen beheerder hebben.
SWB werkt hierbij samen met veel lokale en regionale partners.

Gewerkt wordt vanuit tien accommodaties in Bergen, Egmond, Schoorl en Uitgeest. Beheerders zorgen voor een laagdrempelige toegang. Om de ‘eigen kracht’ van inwoners te bevorderen hanteert SWB een ‘ijzeren reeks’:

  • ontmoeten leidt tot kennen;
  • kennen leidt tot vertrouwen;
  • vertrouwen leidt tot samenwerken.