Overzicht digitale nieuwsbrieven

Jaarlijks ontvangen alle bij Welzijn Bergen aangemelde mantelzorgers en vrijwilligers een aantal nieuwsbrieven per mail. Een kleine groep nog steeds per post.

Digitale nieuwsbrieven