Welzijn Bergen en corona

Zoals iedereen in Nederland volgt ook Welzijn Bergen de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Juist in deze tijd is het van groot belang om goed voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te kijken. De behoefte is nu groter dan ooit. Om zeker te stellen dat onze medewerkers en vrijwilligers dat blijven doen is het belangrijk om de maatregelen in acht te blijven nemen. 
Welzijn Bergen zorgt voor desinfecterende middelen en mondkapjes daar waar dat nodig is. 
Het kan zijn dat sommige activiteiten afgezegd worden indien niet aan de voorwaarden van een veilige omgeving kan worden voldaan of als er te weinig animo is. Deelnemers worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. U kunt uiteraard ook altijd zelf informeren bij de wijksteunpunten wat de stand van zaken is.