Kijk of u recht heeft op de energietoeslag

De energieprijzen stijgen. De gemeente geeft daarom één keer een energietoeslag aan mensen met een laag inkomen.
De hoogte van het bedrag is maximaal € 800 netto per huishouden.

De toeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De inkomensgrens is 120% van het sociaal minimum.
Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw situatie.

Personen ouder dan 21 jaar maar niet pensioengerechtigd Per maand exclusief vakantiegeld Per maand inclusief vakantiegeld
Alleenstaanden en alleenstaande ouders €1.244,54 €1.310,05
Samenwonend/getrouwd €1.777,92 €1.871,50
Pensioengerechtigden Per maand exclusief vakantiegeld Per maand inclusief vakantiegeld
Alleenstaande en alleenstaande ouders €1.382,89 €1.455,67
samenwonend of getrouwd €1.872,49 €1.971,05

informatie overgenomen van www.bergen-nh.nl/energietoeslag

Inwoners die (bijzondere) bijstand ontvangen of een minimaregeling, hebben de toeslag automatisch gekregen. Zij hebben hierover een brief ontvangen.
Heeft u geen brief ontvangen en denkt u ook recht te hebben? Vraag de toeslag dan aan via: www.bergen-nh.nl/energietoeslag

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact op met de gemeente via 072 888 00 00 of met Stichting Welzijn via 072 5095267 (bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur).
U kunt ook voor hulp bij de aanvraag naar het inloopspreekuur in de bibliotheek in Bergen, op donderdagen tussen 09.00 tot 13.00 uur.