De koers voor de komende jaren

Dinsdagavond 24 januari presenteerde Welzijn Bergen zich aan ketenpartners, de raad, aan eigen medewerkers en vrijwilligers. Een avond waarbij onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen centraal stond. Bij vertrek werd een ieder o.a. een gedrukt exemplaar van het meerjarenbeleidsplan met de titel 'Koers 2023-2026' meegegeven.
Dit document is nu ook online beschikbaar voor een ieder die meer wil weten over de koers die Welzijn Bergen de komende jaren gaat varen.

Bekijk het document hier. Koers 2023-2026

Of klik op de link, rechtsonder in de afbeelding hiernaast.