De Groene Cirkel

De basis van dit initiatief is dat een groep 'groene' vrijwilligers uit Bergen (en omstreken) een team vormt dat samen op regelmatige basis activiteiten organiseert met als thema 'Duurzaamheid'.

Wij zoeken mensen die mee willen helpen met het opzetten van het groene team. En in eerste instantie helpen met een reeks van activiteiten op gebied van duurzaamheid.

Je bent sociaal, maakt makkelijk contact met mensen, kan goed samenwerken, bent creatief en je hebt een brede interesse in duurzaamheid.

Je bent bereid om je tenminste voor een jaar aan het project te verbinden. 

Je wordt onderdeel van een enthousiast team vrijwilligers van Welzijn Bergen. Er is de optie om deel te nemen aan diverse trainingen, zoals BHV of een cursus gesprekstechnieken. Je ontvangt vier keer per jaar de nieuwsbrief en elk jaar in december een kerstattentie.

Lees de folder.

Aanmelden kan via: a.wolters@bknw.nl of e.schumacher@welzijnbergen.nl 
We ontvangen je reactie graag voor 28 februari.