Notaris spreekt over Levenstestament tijdens mantelzorgbijeenkomst

Notaris Nadine Holman komt op donderdag 7 maart a.s. van 13.30-15.30 uur in het T&O gebouw, Jaap Veldheerhof 1, in Bergen uitleg geven over het levenstestament. In een levenstestament worden zaken vastgelegd die van belang zijn tijdens het leven. U legt uw wensen vast voor een toekomst waarin u zelf niet meer kunt handelen. Mevrouw Holman zal hier meer over uitleggen en eventuele vragen beantwoorden.

Er is daarnaast gelegenheid met andere mantelzorgers te praten en ervaringen uit te wisselen. Mantelzorgers uit de gemeente Bergen zijn van harte welkom!

De toegang is gratis, maar omdat wij wel graag willen weten op hoeveel personen we kunnen rekenen vragen wij u zich van te voren aan te melden bij het Steunpunt Mantelzorg Bergen via tel. 072-5095267 of via steunpuntmantelzorg@welzijnbergen.nl

Heel graag tot dan!