2be2gether On Tour 2024

Samen sporten: Mytylschool “De Ruimte”, de Lucebertschool en de Van Reenenschool.

De leukste sportdag van het jaar komt er weer aan: 2be2gether On Tour. Dit is een bijzondere gymles waar kinderen met en zonder beperking van de basisschool en het speciaal onderwijs in mixed teams deelnemen aan verschillende sporten. Denk hierbij aan rolstoelbasketbal, judo en samenwerkingsopdrachten.

Dit sportspektakel voor jongeren uit groep 3, 4, 5, 6 en (7) van de Van Reenenschool en de Lucebertschool zal plaats vinden op maandag 25 maart 2024 vanaf 09:15 uur op de Mytylschool ‘De Ruimte’ in Heerhugowaard.

De openbare scholen voelen zich bijzonder vereerd om hieraan mee te mogen doen, omdat dit zo goed aansluit bij de gedachte dat het deze vorm van onderwijs voor iedereen toegankelijk is.

Tijdens de gymles worden de kinderen van de van Reenenschool, Lucebertschool en Mytylschool in drie groepen verdeeld. Hierbij worden de groepjes gemixt waardoor er in elke groep kinderen met en zonder beperking zitten. Tijdens de gymles wisselen de groepen af tussen de verschillende sporten. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat jongeren met en zonder beperking aan het eind van de dag meer respect en bewondering voor elkaar hebben. Samen bewegen en sporten vinden de scholen erg belangrijk, omdat iedereen welkom is op het openbaar onderwijs.

2be2gether On Tour wordt georganiseerd door het Jongerenwerk Bergen (Stichting Welzijn Bergen) in samenwerking met de sportleraren van Mytylschool De Ruimte en het fanatieke jeugdbestuur, bestaande uit oud-deelnemers.